Algemene Voorwaarden Sample pakket en deelname ProPoints

Artikel 1 Actiemechanisme 
Je kan op de volgende manier meedoen aan de actie: 

1. Deelname is mogelijk op de speciale ‘Sample’-actiepagina op de volgende URL: https://sample.landscaperpro.nl.
2. Deelname is voltooid wanneer deelnemer het formulier heeft ingevuld en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
3. Door de stappen op de speciale landingspagina op de juiste manier te doorlopen ontvangt men één (1) sample pakket. 
4. De deelnemer gaat er mee akkoord dat de persoons- en bedrijfsgegevens die gekoppeld staan aan de formuliervelden gebruikt kunnen worden om contact op te nemen over het sample pakket en de verzending van het sample pakket (adres van de ontvanger).
5. De (ingevulde) persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor deze actie. 
6. Indien een deelnemer geen gegevens heeft ingevuld of niet juist de stappen heeft doorlopen vervalt de kans om het sample pakket te ontvangen.
7. Een deelnemer kan slechts één (1) keer meedoen en maakt met één (1) van zijn/haar inzending(en) kans om het sample pakket te ontvangen.

Artikel 2 Looptijd 
1. De actie loopt van donderdag 20 oktober tot zaterdag 31 december 23.59 ‘s avonds. 
2. Inzendingen die na zaterdag 31 december 23.59 ‘s avonds binnenkomen, maken geen kans om het sample pakket te ontvangen. 

Artikel 3 Deelname
1. Medewerkers van ICL SF en ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname aan de actie. 
2. De prijzen worden zo snel mogelijk verstuurd. ICL SF kan niet instaan voor het tijdig bezorgen van de prijzen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraagde of te late levering. 
3. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze.
4. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal ICS SF deze belasting voldoen.
5. De te ontvangen sample pakket bestaat uit drie samples messtoffen van LandscaperPro. De vertoonde afbeelding op de landingspagina wijkt af van het origineel.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. ICL SF, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van: 
– de door haar, uitgekeerde prijzen en samples; 
– het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen; 
– het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde. 
2. ICL SF en LandscaperPro, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel dient te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs.

Artikel 5 Auteursrechten en medewerking
1. Bij aanvraag van het Sample pakket geef je ICL SF hierbij toestemming om jouw naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie en zal je tevens, desgevraagd, medewerking verlenen aan andere activiteiten verband houdende met de actie.

Artikel 6. Door deelname aan het ProPoints programma, accepteert u de volgende voorwaarden:

1. Het ProPoints programma is enkel geldig voor inwoners van Nederland en België, welke 18 jaar of ouder zijn en de producten van ICL hebben aangeschaft. Werknemers van ICL en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of werknemers van de door ICL bij de organisatie van deze Actie ingeschakelde derde bedrijven, alsmede hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.

2. Om mee te doen aan de Actie, dient u het juiste aantal gekwalificeerde producten aan te schaffen tussen 1 Januari 2016 en 31 December 2017. Enkel aankopen gemaakt via een officiële dealer van ICL worden toegelaten tot de Actie. Werknemers moeten eerst toestemming hebben van de werkgever om mee te doen aan het ProPoints Programma.

3. De laatste dag voor deelname aan de Actie is 31 December 2017. ICL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor deelname formulieren die, om welke reden dan ook, niet aangekomen zijn bij ICL. ProPoints vouchers worden binnen 30 dagen na ontvangst van een goedgekeurde deelname formulier uitgekeerd. Op 1 januari 2018 worden alle punten gereset en start iedereen weer vanaf 0 punten. Ook aangeschafte producten tot 31 december 2017 zijn vanaf dan niet meer geldig voor het ProPoints programma.

4. ICL behoudt zich het recht voor om elke deelname formulier te onderzoeken om de aankoop te verifiëren.

5. De volgende cadeau’s worden aangeboden en zijn niet inwisselbaar voor geld of anderszins:
• iPad® Air 2
• Action camera inclusief accessoires
• Activity tracker premius plus
• Powerbank LandscaperPro
• Gratis producten van LandscaperPro
• Drone (XCite Rocket400GPS Quadcopter)
• Bouwradio (Sangean)

6. ProPoints zijn persoonsgebonden niet overdraagbaar.

7. ProPoints kunnen niet samen met een andere aanbieding gebruikt worden.

8. Alle cadeau’s zijn afhankelijk van de beschikbaarheid tijdens de Actieperiode. ICL kan niet garanderen dat het gekozen cadeau beschikbaar is. Wanneer een bepaald cadeau niet meer beschikbaar is wordt een alternatief cadeau aangeboden.

9. Door mee te doen aan deze Actie, stemt u ermee in dat ICL uw contactgegevens mag gebruiken voor promotionele doeleinden na het einde van deze Actie. U kunt zich te allen tijden afmelden van deze berichten door te klikken op de afmeld-link in het e-mailbericht. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

10. In het geval van overmacht of fraude, misbruik of een fout (menselijk of computer) welke deze het ProPoints programma, op welke wijze dan ook, zou kunnen beinvloeden, behoudt ICL zich het recht voor om het ProPoints programma per direct te beëindigen, hierbij rekening houdend met het minimale effect op de deelnemers om teleurstelling te voorkomen.

11. ICL Specialty Fertilizers (Everris International B.V.) is gevestigd aan de Koeweistraat 4, 4181 CD te Waardenburg. In geval van vragen kunt u altijd contact opnemen met ons via info.benelux@icl-sf.com

12. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

13. Apple en iPad zijn geregistreerde merken van Apple Inc. in de USA en andere landen. Apple Inc. is geen deelnemer of sponsor van het ProPoints programma. Dit geldt ook voor alle andere rewards.

14. Door deelname aan deze Actie geeft u toestemming aan ICL om uw een aankoop te verifiëren bij dealers en/of derde partijen.