Basisprincipes meststoffen voor het gazon

Naast voldoende water heeft een gazon ook een toereikende hoeveelheid voedingsstoffen nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen, en gezond en sterk te blijven. Een gazon dat regelmatig wordt bemest, is groener, voller en gezonder. Een goede weerstand maakt het gras beter bestand tegen barre weersomstandigheden, onkruiden en ziekten. Een dichte grasmat laat ook minder ruimte voor de opkomst van mos en onkruid. Om een gazon optimaal gezond en sterk te houden, is regelmatige bemesting noodzakelijk. Eigenlijk moet het gras elk seizoen bemest worden: in het voorjaar, de zomer en het herfstseizoen, met uitzondering van de winter.

Welke voedingstoffen heeft een gazon nodig?

De behoefte aan meststoffen is per gazon verschillend. Om te bepalen welke meststoffen een gazon nodig heeft, is een bodemanalyse nodig. Er zijn verschillende grondsoorten, o.a. zand-, klei- en leemgrond. De pH-waarde van de grond is een bepalende factor voor het selecteren van de juiste meststoffen. Omdat de meeste bodems bestaan uit verschillende minerale deeltjes, kan een bodemonderzoek uitkomst bieden in het ontwerp van een optimaal bemestingsplan met de juiste producten. Daarbij wordt niet alleen de kwaliteit van de grond onderzocht, maar ook de omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op de samenstelling. Ligging, samenstelling grassoorten, de belasting van het gras en dergelijke maken daarom ook onderdeel uit van het opstellen van een bemestingsaanpak. Een juiste dosering voedingstoffen is van belang voor een gezond gazon, omdat overbemesting (een teveel aan voedingsstoffen) ziektes en schimmels in de hand kan werken.

NPK-samenstelling

Er zijn diverse producten verkrijgbaar voor de bemesting van een gazon. De basis van de samenstelling van gazonmeststoffen bestaat uit stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Vaak worden nog andere elementen aan een meststof toegevoegd, bijvoorbeeld magnesium, calcium, ijzer en zink of andere sporenelementen.

Stikstof

Stikstof is van groot belang voor onder andere de vorming van planteneiwitten, het bladgroen en de groei van het gras. Het zorgt voor een mooie, diepgroene kleur en een snellere, sterkere groei. Een gebrek aan stikstof is te herkennen aan een afnemende groei en een lichter wordende kleur van het gras. Een typische schimmel die zich manifesteert bij een tekort aan stikstof is Rooddraad.

Fosfor

Fosfor speelt een belangrijke rol bij de energievoorziening van een plant. Vooral in het voorjaar is fosfor van belang voor een goede wortelontwikkeling. Gras heeft relatief veel fosfor nodig om zich goed te kunnen vestigen. Met gezonde wortels is het gras beter in staat om water, stikstof en voedingsmiddelen op te nemen.

Kalium

Kalium draagt bij aan de stevigheid van gras. Door de vorming van stevige celwanden is het gras minder gevoelig voor plagen en aantasting (met name door schimmels). Kalium maakt het gras ook beter opgewassen tegen kou. Het zorgt daarnaast voor een goede waterregulatie in de grasplant, waardoor het gazon beter resistent is tegen droogte en vorstschade. Vorstschade is vaak het resultaat van uitdroging van het gras.

Magnesium

Magnesium is een belangrijk voedingselement bij de vorming van bladgroen en zorgt daarom net als stikstof voor een diepgroene kleur van het gras. Als extra aanvulling in een meststof kan magnesium bruinverkleuringen herstellen en draagt het bij aan een betere vruchtbaarheid van de bodem.

Kalk

Kalk verhoogt de pH-waarde van de grond (maakt de grond minder zuur). Door een hogere pH-waarde kunnen graswortels beter voedingstoffen opnemen. De ideale pH-waarde van gazongrond ligt tussen de 5,0 en 7,0, afhankelijk van de grondsoort en de grassamenstelling. De pH-waarde kan worden bepaald aan de hand van een grondtest. Dankzij kalk groeit het gras niet alleen beter, het houdt indirect ook mos- en onkruidgroei tegen. Kalk is geen meststof, maar een middel om het gras in goede conditie te krijgen, zodat het goed in staat is om voeding op te nemen. De gunstigste periode om kalk te strooien is in de winter. Om het beste resultaat te krijgen, moet er minimaal een periode van 4 weken tussen het kalken en het bemesten liggen. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook meststoffen beschikbaar die je kort na het bekalken kunt toedienen.

Minerale meststof versus organische meststof

Een minerale meststof is goedkoper in vergelijking met organische meststof. Nog een voordeel van het gebruik van een minerale meststof is dat het een snelle werking heeft en het niet stinkt. Een minerale meststof in pure vorm is niet altijd een duurzame oplossing vanwege het effect op het bodemleven en de uitspoeling van voedingsstoffen. Gelukkig zijn er wel minerale (gecoate) meststoffen beschikbaar, waarbij dit probleem helemaal niet speelt.
Organische meststoffen hebben een langdurige werking en zorgen voor een rijke, vruchtbare bodem met voldoende biodiversiteit. De beschikbaarheid van voeding uit organische meststoffen is echter afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de mate van microbieel leven, pH, EC, waterkwaliteit, bodemtemperatuur en -samenstelling en de ingrediënten van deze organische meststoffen. Veel organische meststoffen die worden verkocht, bevatten ook een aandeel minerale meststoffen (wat vaak over het hoofd gezien wordt).
Mineraal gecoate en organische meststoffen zijn veel milieuvriendelijker en spoelen nauwelijks uit in grond- of slootwater.

 

Leave a Reply