Het belang van Najaarsbemesting

Als het gaat over de grasgroei in het najaar en de winterperiode, is er nog wel eens sprake van misverstanden of nalatigheid. Een veel voorkomende gedachte is dat gras in deze periodes geen voeding nodig heeft. En dat is zonde voor het mooie gazon waar de rest van het jaar zoveel energie in is gestoken. Voeding speelt jaarrond een zeer belangrijke rol bij de kwaliteitsgarantie van het gazon. Met een vitaal en groenblijvend gazon de winter door; dat is waar najaarsbemesting voor zorgt!

Grasvitaliteit door jaarrond bemesten

Een jaarrond goede bemesting is een manier om te zorgen voor een optimale grasvitaliteit. Grasvitaliteit is een van de actuele thema’s bij de implementatie van verschillende Green Deals vanuit de overheid. Hierbij wordt op een innovatieve manier gezocht naar een andere, duurzamere manier om ziekten en plagen te bestrijden. Voor een grasmat is goede voeding hierbij van groot belang, waarbij wij durven te stellen dat juist de najaarsbemesting misschien wel het meest cruciale bemestingsmoment in het jaar is.

Gazonziekten bestrijden

Maar waarom is het vitaal houden van het gazon zo belangrijk? Een van de redenen is het bestrijden van gazonziekten. Het najaar en de winter zijn periodes waar deze ziekten de kop opsteken. Rooddraad en sneeuwschimmel zijn twee veelvoorkomende schimmels als gevolg van een gazon met te weinig voeding. We behandelen enkele symptomen en gevolgen die met een juiste najaarsbemesting voorkomen kunnen worden.

Rooddraad

Rooddraad

Rooddraad close-up

Deze gazonziekte verschijnt vaak bij nat en broeierig weer als de temperatuur tussen de 16 en 24 graden ligt. De voornaamste oorzaken zijn stikstofgebrek door te weinig voeding, een compacte grond en minder luchtbeweging.

Rooddraad is te herkennen aan de kleine gele plekjes die op het gazon verschijnen. Deze plekjes verkleuren in een later stadium bruin. Bij nat weer zijn deze plekjes voorzien van een fijn “spinnen”web van roos mycelium.

Rooddraad is een typische bladschimmel waarbij de wortels gezond blijven en het gras dus zelden dood gaat. Om de visuele  aantasting te beperken adviseren we niet te lang te wachten met het toepassen van een goede stikstofgift.

Sneeuwschimmel

Een voorbeeld van sneeuwschimmel

Een andere aantasting van het gras in het najaar of de winterperiode is sneeuwschimmel. Laat je niet misleiden door de naam, want deze schimmel kan ook optreden zonder dat er sneeuw gevallen is.

Een hoge luchtvochtigheid, teveel vilt en een te hoge of niet uitgebalanceerde stikstofgift werkt de ziekte in de hand. Sneeuwschimmel begint als kleine waterige plekken die vervolgens in grootte toenemen. De geelbruin tot zelfs donkerbruin verkleurde plekken kunnen zich vaak snel uitbreiden over grotere oppervlakten.

 

Gevolgen van schimmelaantastingen

Deze schimmelaantastingen zijn esthetisch niet alleen lelijk, maar zorgen bovendien ook voor een extreem verzwakte grasmat met open plekken. Zelfs al zou je met het blote oog de omschreven aantastingen niet direct kunnen waarnemen zal de grasmat in het najaar en de winterperiode beduidend veel opener worden en van kleur veranderen. Met als gevolg dat deze open plekken een ideaal zaaibed vormen voor mos en onkruid.

Bemestingsstrategie per grasmengsel

Om deze symptomen te voorkomen en te zorgen voor een gezond gazon dat weerbaar is voor schimmelaantastingen, is een goede bemestingsstrategie van belang. Bij de keuze in grasrassen en grasvarieteiten dient men niet alleen te letten op de mate van ziekteresistentie en onderhoud. Elk van deze grasrassen en grasvarieteiten heeft zijn unieke eigenschappen, dus ook wat winterkwaliteiten betreft. Een goede vergelijking van alle voor- en nadelen van elk type grasmengsel zou daarom centraal moeten staan in het maken van de juiste keuze voor doorzaaien in het najaar.

De risico’s van verkeerde bemesting

Gras is een groenblijvend gewas dat in het najaar en de winter deels op zijn opgeslagen energie moet teren. Deze energie wordt opgedaan tijdens de zomerperiode. Doordat we een deel van die reserves nog net voor de winterperiode wegmaaien, is er vrij spel voor allerlei gazonaantastingen en bijkomende risico’s. Een slechte gazonkleur, een openvallend gazon, onkruiddruk en mosgroei zijn een aantal van die gevolgen.

In het najaar heeft gras dus juist extra energie nodig om zijn wortelactiviteiten te onderhouden. De vraag is natuurlijk welke soort bemesting hiervoor geschikt is. De afweging kan worden gemaakt tussen snelwerkende-, organische- en aangepaste najaarsbemesting waarbij elk type zijn eigen kenmerken heeft.

Wanneer je gebruik maakt van een snelwerkende meststof voor het aanvoeren van deze extra energie zal er al snel sprake zijn van een ‘zweepslageffect’; de weelderige groei die bij het gebruik van snelwerkende meststoffen hoort, zorgt ervoor dat het gras juist ziektegevoeliger wordt.

Ook het gebruik van een organische najaarsbemesting kan risico’s met zich meebrengen. Organische bemesting moet altijd eerst omgezet worden naar een voor het gras opneembare stikstof-vorm. In deze periode is een organische voedingsgift zeker niet aanbevolen aangezien een groot deel van de gazonproblemen in de hand wordt gewerkt door teveel vilt, de organische stof die meer wordt omgezet dan wordt verteerd. Deze omzetting gebeurt door het aanwezige bodemleven en is afhankelijk van onder meer de bodemtemperatuur. Wanneer deze soort bemesting bij gebrek aan temperatuur niet kan worden omgezet in een voor een grasplant opneembare voeding is dit puur snoepgoed voor winterschimmels en ander onheil.

Waarom Landscaper Pro Pre-Winter

Registreer je nu als hovenier voor speciale hoveniersprijzen!

We kunnen concluderen dat de goedkoopste en milieuvriendelijkste manier om problemen zoals winterschimmels, mos en onkruid te vermijden is om het gazon op het najaar en de winter voor te bereiden. Een nog niet besproken bemestingstechniek hiervoor is aangepaste najaarsbemesting, waarmee het gazon perfect de winter door zal komen. Maar welke  producteigenschappen heeft een aangepaste najaarsmeststof zoal?

Aangepaste bemesting is een meststof met een hoog aandeel aan Kali ( het derde cijfer in de formule), een weinig Fosfor ( het tweede cijfer in de formule) en een aandeel langzaam beschikbare Stikstof ( het eerste cijfer in de formule). LandscaperPro Pre-Winter is een typisch voorbeeld van een geschikte najaarsbemesting, met als formule 14+5+21+3MgO.

Deze speciaal ontwikkelde najaarsbemesting heeft een werkingsduur van 4 tot 5 maanden. De stikstof is langzaam vrijkomend dankzij een unieke omhulling die de meststof tevens beschermt tegen uitspoeling. Door de gereguleerde vrijkoming van de stikstof is het gazon nooit onder- of overvoed gedurende deze 4 tot 5 maanden, die gelijk het hele najaar omvatten. Hierdoor is een gazon minder ziektegevoelig. Bovendien krijgen mos en onkruid veel minder de kans door het behoud van een goede dichtheid. Een prettige bijkomstigheid is dat de kleur van het gazon tevens behouden wordt. Een 15kg zak is al voldoende voor de bemesting van 375 tot 500 m2.

LandscaperPro Pre-Winter zorgt voor een jaarrond positief werkresultaat voor de hovenier met een tevreden klant en een piekfijn gazon om het voorjaar goed mee te beginnen!

Bestel LandscaperPro Pre-Winter nu hier, of bij een van onze dealers en ontvang dubbele ProPoints!

Leave a Reply