juiste-meststof-kiezen

De vijf belangrijkste stappen bij de inzaai van een gazon

Bij de aanleg van een nieuw gazon kun je kiezen uit graszoden of zaad. Als de situatie en het tijdschema het toelaten, is inzaai meestal de beste en goedkoopste optie. Graszoden zijn het overwegen waard als de bodem snel bedekt moet zijn.

In het ideale geval wordt er gezaaid in het voor- of najaar. Het najaar is meestal de beste keuze, omdat de bodemtemperatuur gunstiger is in die tijd van het jaar en het jonge gras minder snel te lijden heeft onder onkruid en droogte. De aanleg van een perfect gazon uit zaad vindt plaats in een aantal belangrijke stappen.

  1. Voorbereiding van de bodem

Allereerst is het belangrijk dat de bodem goed wordt voorbereid, omdat dit de factor is met de grootste invloed op de uiteindelijke kwaliteit en duurzaamheid van de nieuwe grasmat. Neem de tijd om onkruid te verwijderen en bewerk de bodem zodat er een fijne bodemstructuur ontstaat. Het is het beste als de bovenste 20-25 cm zorgvuldig wordt bewerkt met de grondfrees, en alle puin/stenen moeten worden verwijderd.

Laat indien mogelijk het oppervlak enkele weken braak liggen voordat je het zaaibed voorbereidt, zodat onkruidzaad in rust de kans krijgt te ontkiemen. Het ontkiemde onkruid kan vervolgens gemakkelijk worden gedood/verwijderd om de druk van het onkruidzaad te verminderen voordat het zich verder ontwikkelt.

Een gelijkmatig oppervlak zonder hobbels en gaten is belangrijk voor de uiteindelijke kwaliteit van het gazon. Zelfs bij kleine oneffenheden kunnen gaten ontstaan waarin zich water verzamelt, of hoge plekken die steeds kaalgemaaid worden en ongelijkmatige groei opleveren. Bij een fijne bodemstructuur kan het gewenste effect bereikt worden door herhaald walsen, egaliseren en harken in verschillende richtingen. Verwijder ten slotte eventueel overgebleven stenen die groter zijn dan 2 cm.

  1. Bodemverbetering

Nu is het tijd om de bodem te verbeteren, als dit nodig en financieel haalbaar is. Dit gebeurt door het aanbrengen van geschikt materiaal in de bodem ter verbetering van de fysieke eigenschappen ervan. Bij zware bodems kan de afwatering worden verbeterd met zand, en bij lichte bodems kan organisch materiaal zoals compost of op zeewier gebaseerde organische stof worden gebruikt om het vochtvasthoudend vermogen te verbeteren.

  1. Voorbehandeling

Het gras heeft een zaaibedmeststof nodig voor een goede groei en ontwikkeling. Werk de meststof 1 à 2 dagen voor het zaaien in de bovenste laag van de grond in. Gebruik een speciaal voor inzaai bedoelde meststof met een hoog fosfaatgehalte zoals LSP New Grass met een dosering van 30 g/m² (300 kg/ha).

  1. Zaaien

Overweeg zorgvuldig welk zaadras en -mengsel je gebruikt. De grassoorten in het mengsel hebben immers een grote invloed op de prestaties, het uiterlijk en het onderhoud van het aan te leggen gazon. Gebruik soorten zoals zwenkgras en struisgras voor fijne siergazons waarvan het uiterlijk een belangrijke rol speelt. Houd er rekening mee dat het onderhoud van een hoogwaardig ​gazon meer werk en materiaal vraagt dan dat van een gebruiksgazon, waarvoor een mengsel met raaigras en zwenkgras geschikter is. Je kunt het beste kiezen voor rassen met een goede betredingstolerantie, spruitdichtheid en kleur en met een lage gevoeligheid voor rooddraad. Bekijk hier de graszaden en –mengsels van Landscaper Pro.

De benodigde hoeveelheid zaad hangt af van het mengsel dat je kiest, maar bedraagt over het algemeen 35-50 g/m². Verdeel het zaad in ten minste twee delen en verspreid het vervolgens gelijkmatig over het oppervlak. Doe dit in twee richtingen haaks op elkaar als je een valstrooier gebruikt, of twee keer in dezelfde richting bij gebruik van een breedwerpstrooier. Hark het zaad daarna lichtjes aan of werkt het met de kettingen in. Eventueel kan er nog gewalst worden.

  1. Nazorg

Begin met maaien zodra het jonge gras een hoogte van 40-50 mm bereikt, maar maai niet meer dan een derde van het blad af. Blijf zo vaak maaien als nodig is. Verlaag daarbij de maaihoogte geleidelijk tot het vereiste minimum naarmate de grasmat dichter en sterker wordt.

Besproei het gazon voor zover nodig voor de beworteling en om te voorkomen dat het jonge gras gestresst raakt. Als er geen regen valt, moet het jonge gras vaak kleine hoeveelheden water krijgen.

Leave a Reply