Emelten

Emelten zijn de larven van verschillende soorten langpootmuggen. De volwassen langpootmuggen zijn over het algemeen onschuldige insecten, maar de larven kunnen een ware plaag zijn voor het gazon en veel schade aanrichten. Deze schade kenmerkt zich door kale of geelbruine ronde plekken in het gras.

Koollangpootmug of groentelangpootmug

In Nederland en België komt slechts een kleine groep uit de langpootmuggenfamilie voor. De koollangpootmug (ook wel groentelangpootmug genoemd) heeft een levenscyclus van 8 maanden. Deze langpootmug vliegt in het voorjaar van april tot juni en in het najaar vanaf augustus tot oktober vlak boven de grond over grasvelden, tuinen en weilanden. Hier legt de mug haar eieren in losse, vochtige grond. Een vrouwtje kan tot 1200 eieren afzetten. De donkergekleurde eitjes zijn niet groter dan 1 millimeter en hebben een ovale vorm. Na 15 dagen komen de larven (emelten) uit het ei. Ze hebben een bruine kleur en zijn direct al 3 tot 4 millimeter lang. Per vierkante meter kunnen zo’n 400 emelten voorkomen.

Weidelangpootmug of moeraslangpootmug

De weidelangpootmug wordt ook wel moeraslangpootmug genoemd. Deze langpootmug lijkt veel op de koollangpootmug, maar deze soort vliegt alleen in augustus en september. De vrouwtjes leggen hun eieren vooral in gazons. De larven komen al snel uit waarna ze overwinteren en in de maanden mei en april met hun vraatzucht veel schade toebrengen. Ze voeden zich ondergronds met wortels en andere plantendelen. ’s Nachts kunnen ze bovengronds ook aan de plantwortelhals eten. De larven van de weidelangpootmug krijgen in een later stadium een zwartbruine kleur en kunnen tot 4 centimeter lang worden.

Schade door emelten

Emelten verblijven overdag onder de grond. In de nacht kruipen ze bovengronds om daar het afgebeten bladgroen hun holletje in te trekken. Ook ondergrondse plantendelen worden gegeten. De gaten in het gazon worden dan ook vooral veroorzaakt door het vreten aan de wortelhals. De schade aan het gras komt echter niet alleen door de emelten: vogels, muizen en mollen zien in de larven een lekker hapje en veroorzaken zo secundaire schade aan het gazon.

Biologische bestrijding

Emelten kunnen op natuurvriendelijke wijze met parasitaire aaltjes bestreden worden. Aaltjes zijn microscopisch kleine beestjes die leven van hun gastheer. Zij dringen in de emelten en gebruiken de larve als voedselbron en broedkamer. De emelten gaan snel dood en de aaltjes trekken verder op zoek naar hun volgende prooi.  Het is wel zaak deze manier van bestrijden bijtijds in te zetten. In het voorjaar of in de herfst is het beste moment voor bestrijding twee weken na de eerste waarneming van langpootmuggen boven het gazon. De emelten zijn dan nog klein en een makkelijke prooi voor de aaltjes. Het wordt lastiger als ze al een grootte van 2 centimeter hebben bereikt.
Een alternatief is om ‘s avonds een zwart plastic zeil over de aangetaste plekken te leggen en ‘s morgens de vogels een lekkere hap te gunnen: de emelten denken door het zeil dat het nog nacht is en blijven bovengronds, waar vogels ze makkelijk op kunnen pikken.

Nazorg

Vaak is het gazon bij het ontdekken van de emelten al behoorlijk beschadigd. Na behandeling met de aaltjes kun je op de kale plekken nieuw gras inzaaien of nieuwe graszoden leggen. Het is lastig om emelten te voorkomen, maar goed onderhoud van het gazon kan ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft. Goed onderhoud betekent een voedingsrijke grond waarin het gras zich sterk en gezond kan ontwikkelen. Houd het gras kort en mos- en onkruidvrij.

Een goede vochtvoorziening beperkt de visuele schade en stimuleert de werking van de aaltjes die zich gemakkelijker kunnen verplaatsen in de bodem en actiever de emelten kunnen bestrijden. Het toedienen van een vochtregulator als H2Pro Conserve Granules helpt om de vochthuishouding in de bodem optimaal

Leave a Reply