ZIEKTES & OPLOSSINGEN

Schaduw

Schaduw van bomen of gebouwen kan de luchtstromen verminderen waardoor water wordt vastgehouden en de weerstand tegen ziektes vermindert. Bij weinig licht groeien planten van nature naar boven, op zoek naar licht. Gras dat in schaduwrijke omstandigheden groeit heeft een dunner blad waardoor de plant vatbaarder is voor ziektes. Gebruik de juiste grasmengsels die variëteiten bevatten met een hoge schaduwtoleratie. Het gebruik van LandscaperPro Sun & Shade is een uitstekende oplossing.

Product: Sun & shade

Rooddraad

Causale organisme: Leatisaria fuciformis

Rooddraad komt vooral voor op gras met lage stikstofniveaus. Verdichte bodems en slechte beworteling kunnen het risico op het ontstaan van deze ziekte verhogen. Wij adviseren het gebruik van LandscaperPro All Round om het voedingsniveau in de bodem te herstellen.

Product: All Round

Anthracnose

Causale organisme: Colletotrichum cereale

Colletotrichum cereale valt gazons aan (gewoonlijk alleen Poa Annua) wanneer het gazon onderhevig is aan stress. De ziekte wordt bevorderd door onvoldoende voeding en verdichting van de bodem waardoor de vitaliteit van het gazon vermindert. Gebruik LandscaperPro All Round om het voedingsniveau in de bodem te herstellen.

Product: Allround fertilizer

Microdocium Patch

Causale organisme: Microdochium nivale

De zaailingziekte komt vooral voor in struis- en zwenkgrassen. Engels raaigras wordt er zelden door aangetast. Koude, natte omstandigheden vroeg in het voorjaar en laat in het najaar, zijn ideale omstandigheden voor het ontstaan van deze ziekte. Slecht geprepareerde zaaibedden, een zware bodem, een laag voedingsniveau, ongelijkmatig inzaaien en een overmatige hoeveelheid zaad verhogen dit risico eveneens. Wij adviseren LandscaperPro AllRound om het voedingsniveau in de bodem te herstellen. Indien nodig, kun je het gazon verticuteren en vervolgens doorzaaien met het gewenste LandscaperPro grasmengsel. Gebruik Pre-Winter om de planten te helpen met de waterhuishouding.

Producten: Pre winter, All Round

Complex Features -IWC Pilot’s Observe replica watches paypal Mark XVIII Version "Tribute to Level XI".