Privacy en Voorwaarden

 

LandscaperPro streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door LandscaperPro voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving.

 

Doel van verwerking persoonsgegevens

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een aanmelding of contactaanvraag, te kunnen behandelen heeft LandscaperPro persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van LandscaperPro. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door LandscaperPro ontvangen en verwerkt en kunnen automatisch verzonden worden naar de door u geselecteerde praktijk. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door LandscaperPro uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan LandscaperPro en geselecteerde praktijk verstrekt. LandscaperPro streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van LandscaperPro kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

 

Klikgedrag

Op de website van LandscaperPro worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de LandscaperPro haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

 

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden; zie voor meer informatie hierover https://www.landscaperpro.nl/cookies. Hiermee kan LandscaperPro bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is LandscaperPro in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen of of de cookiemelding niet te accepteren. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende één jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

 

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door LandscaperPro verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van LandscaperPro en/of geselecteerde praktijk, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.