Privacyverklaring Everris International BV

Via de webwinkel van LandscaperPro worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Everris International BV, tevens handelend onder de naam ICL Specialty Fertilisers (“ICL”) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) stelt. ICL is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [datum].

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking. Hoewel u onze webshop ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen die via onze webshop worden geplaatst af te handelen:

 • NAW gegevens;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • [aanvullen].

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij beiden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op onze webshop invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen uw e-mail adres en kunnen per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruiksnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en/of diensten die u bij ons heeft gekocht.

Wij zullen de aan uw gebruiksnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze webshop, vragen wij u de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • betaalgegevens;
 • geboortedatum;
 • [aanvullen].

Advertenties

Wij maken gebruik van gerichte advertenties. Hierbij worden de volgende gegevens gebruikt:

 • [invullen];

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze webshop zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij wij ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring opgenomen doeleinden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Complex Features -IWC Pilot’s Observe replica watches paypal Mark XVIII Version "Tribute to Level XI".