Waarom je najaarsmeststoffen moet gebruiken

Wow, het was een lange, hete en droge zomer! De heetste en een van de droogste ooit in Nederland. Maar zelfs in de warmere Europese landen werden ongekend hoge temperaturen gemeten en waren de weersomstandigheden extreem te noemen. Het zal geen verrassing zijn dat de enorme hitte en droogte een probleem vormden voor veel beheerders van grasvelden, en dan met name in de gebieden waar maatregelen werden genomen vanwege een dreigend drinkwatertekort. Veel gazons en openbare grasvelden zijn verzwakt en hebben schade opgelopen in de wortelzone. Op plekken waar het gras is uitgedund, kunnen zich onkruid en mos ontwikkelen, die vervolgens alle kans krijgen om te groeien zodra het in het najaar weer natter en kouder wordt, zeker als het gras slecht wordt onderhouden. Investeer daarom nu tijd en moeite om het gras te helpen herstellen. Daar pluk je op de lange termijn de vruchten van. Het gebruik van een najaarsmeststof is daarbij sterk aan te raden. Hieronder lees je waarom.

Welke voedingsstoffen zijn belangrijk in een najaarsmeststof?

Het is gebruikelijk om gazons in het najaar te renoveren. Vaak wordt hierbij een geschikte meststof toegepast om het herstel te bevorderen en te zorgen dat het gras sterk genoeg is om de winter met zijn vrieskou, intense regenbuien en sneeuwval te overleven. Door het enorme productaanbod kan het soms echter lastig zijn om de juiste meststof te kiezen.

Een van de belangrijkste aspecten waar je op moet letten bij het kiezen van een najaarsmeststof is de hoeveelheid stikstof die een product bevat. In deze tijd van het jaar draait bemesting vooral om het bevorderen van de inworteling, de grasgroei is minder van belang. Bij te veel stikstof raken de koolhydraatreserves uitgeput en spoelt het stikstof afhankelijk van het bodemtype en de weersomstandigheden in meer of mindere mate uit. Daarnaast kan het gras hierdoor verzwakken en wordt het vatbaarder voor omgevingsomstandigheden en grasziekten zoals fusarium. In het najaar is de ziektedruk torenhoog. En als de groei vertraagt en het grasveld weinig kans heeft om te herstellen, kan de schade flink oplopen.

Kalium is onontbeerlijk in een najaarsmeststof. Kalium bevordert de vorming van sterke celmembranen, waardoor de grasplant beter bestand is tegen omgevingsstress, zoals kou, betreding en ziekten. Van kalium kun je in principe nooit te veel gebruiken. Het gras kan hier grote hoeveelheden van opnemen zonder dat dit schadelijk is. Dit kan dan echter wel ten koste gaan van de opname van andere voedingsstoffen, zoals magnesium. En omdat kalium zeer mobiel is in de bodem, is het risico op uitspoeling bij nat weer groot, zeker in lichte bodemsoorten.

Andere nutriënten die een gunstig effect hebben in het najaar, zijn fosfor en magnesium. Fosfor is essentieel voor een goede wortelontwikkeling en voor de inworteling van het gras. Bij doorzaaien bevordert fosfor de groei en ontwikkeling van het jonge gras en draagt het bij aan de algemene gezondheid van het bestaande gras. Fosfor is ook nodig voor de afbraak van koolhydraten en het energietransport. Een fosfortekort leidt tot spichtige groei en paars- of roodverkleuring van de grasplant. Desondanks moet fosfor met enige voorzichtigheid worden toegediend, aangezien te veel fosfor de aanwezigheid van onkruidgrassen zoals straatgras kan bevorderen en de grasmat vatbaarder maakt voor ziekten, zeker in het geval van fijn gras.

Magnesium heeft een vergelijkbaar effect als kalium, in die zin dat het de plant beter bestand maakt tegen ziekten en omgevingsstress. Het is ook essentieel voor het stikstofmetabolisme en de aanmaak van chlorofyl om een mooie kleur te behouden en de opname van ijzer en fosfaat te bevorderen. Een magnesiumgebrek is te herkennen aan gele, hangende blaadjes.

Conventionele versus gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Niet alleen de hoeveelheid voedingsstoffen en de onderlinge verhoudingen in een meststof zijn belangrijk, ook het afgiftepatroon van het gekozen product speelt een rol. Conventionele meststoffen zijn meestal snelwerkend. Deze zullen na toepassing snel oplossen en beschikbaar komen voor de plant. Een conventionele meststof met een hoog stikstofgehalte, zeg 14%, zal daarom leiden tot zwak gras dat vatbaar is voor ziekten en minder goed bestand is tegen extreme weersomstandigheden.

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn vooral geschikt voor gras met een lengte van meer dan 25 mm en bestaan meestal uit anorganische voedingsbronnen en een coating van en poreus materiaal zoals zwavel of hars. Water dringt door in de korrel en de voedingsstoffen worden geleidelijk afgegeven. Daarbij wordt de snelheid van afgifte beïnvloed door de bodemtemperatuur, net zoals het gras ook sneller groeit bij warm weer. De voedingsstoffen worden gedurende een bepaalde periode afgegeven doordat de coating van de korrels in dikte varieert, zodat deze sneller of minder snel wordt afgebroken. Hoe lang die periode is, staat op de verpakking. Meestal is dit tussen de 3 en 9 maanden. Een product dat 14% stikstof bevat, geeft dus niet al dat stikstof in één keer af, maar zorgt dat de juiste hoeveelheid stikstof beschikbaar is op het moment dat het gras dat nodig heeft om te groeien. Met gecontroleerd vrijkomende meststoffen hoef je minder vaak te bemesten om het gras gezond te houden en is het risico op uitspoeling kleiner.

LandscaperPro Pre-Winter

LandscaperPro Pre-Winter is een gecontroleerd vrijkomende meststof met een werkingsduur van 4-5 maanden. Met een samenstelling van 14:5:21 + 2% Mg biedt deze meststof gras de juiste hoeveelheid voedingsstoffen gedurende de wintermaanden. Daarnaast zorgt het product voor voldoende voeding voor een optimale start in de lente. De unieke PACE-technologie zorgt ervoor dat het gras steeds van een gelijkmatige dosis stikstof, kalium en fosfor wordt voorzien. Het afgiftepatroon wordt niet beïnvloed door de vochtigheidsgraad en zuurgraad van of de bacteriële activiteit in de bodem en blijft daardoor onder alle weersomstandigheden gelijk. Bij lage temperaturen wordt er echter geen stikstof afgegeven doordat de afgifte wordt beïnvloed door de temperatuur. Het stikstof dat niet in het najaar wordt gebruikt, komt dus na de winter beschikbaar als de temperaturen weer beginnen te stijgen.

LandscaperPro Pre-Winter moet gelijkmatig op droog gras worden toegepast. Doe dit tijdens een droog moment bij regenachtig weer of beregen de grasmat na toepassing om de opname te bevorderen en een snellere werking te garanderen. Voorkom toepassing tijdens vorst of extreme droogte. Toepassing dient plaats te vinden na beluchtingsprogramma’s zoals holprikken, slitten en verticuteren. Dit voorkomt beschadiging van de korrels.

 

Leave a Reply