Wetting agents laten werken: 10 aandachtspunten voor een effectief programma

Beheersing van vocht in de wortelzone is een essentieel onderdeel van succesvol, integraal grasbeheer. Het gebruik van wetting agents is daarom de nieuwe standaard geworden in efficiënt vochtbeheer voor het onderhoud van gras. Wanneer de gekozen waterverdeler (wetting agent) optimaal presteert, wordt vochtbeheersing efficiënter en effectiever. Hieronder vind je 10 aandachtspunten voor efficiënt gebruik van wetting agents.

1. Stel vast wat het probleem is.
Als de grasmat regelmatig te lijden heeft van droogtestress, kunnen er mogelijk een aantal factoren worden verbeterd die hierop van invloed zijn. Hoe effectief is de irrigatiedekking bijvoorbeeld? M.a.w. wordt het volledige grasoppervlak voldoende beregend? Is er sprake van overmatige viltvorming aan het oppervlak van de wortelzone? Is de wortelzone verdicht? Hoe diep is de inworteling van de grasmat? Hoe zanderig is de wortelzone? M.a.w. hoe is de toplaag opgebouwd? Al deze factoren zijn van invloed op het vochtbeheer en kunnen worden verbeterd met praktische onderhoudsmethoden, eventueel aangevuld met een wetting agent-programma. Als de wortelzone waterafstotend is, is de enige effectieve oplossing echter het toedienen van een hoogwaardige wetting agent volgens een toedieningsprogramma voor een volledig seizoen.

2. Meet het vochtgehalte van de bodem.
De bodemvochtmeter moet vandaag de dag worden gezien als een onmisbaar gereedschap. Je kunt er het vochtgehalte in de wortelzone op regelmatige basis mee in de gaten houden. Meet regelmatig het vochtgehalte van het grasoppervlak op en leg deze waarden vast. Zo krijg je een beeld van veranderingen in het vochtgehalte gedurende de seizoenen en kun je een goed beregeningsprogramma invoeren, met goed geplande startmomenten voor irrigatie en afgestemde hoeveelheden beregeningswater. Deze details helpen je de vorming van droogteplekken in de wortelzone op te sporen voordat ze zichtbaar worden, zodat er een vroege eerste behandeling met wetting agents kan worden ingezet.

3. Kies een hoogwaardige wetting agent, waarvan de werking is aangetoond in onafhankelijk onderzoek.
In veel landen gelden geen controles of wetten voor het op de markt brengen van wetting agents voor grasmatten. Als gevolg hiervan worden er flink wat producten aangeboden waarvan weinig tot geen gegevens beschikbaar zijn die de werking ervan aantonen. Deze producten lijken in eerste instantie vaak aantrekkelijk vanwege hun lage prijs, maar, net als bij veel andere situaties, krijg je bij wetting agents precies waarvoor je betaalt. Schaf je wetting agent aan bij een leverancier met een goede reputatie en vraag om inzage in de onderzoeksrapporten waaruit de werking van de producten op grasoppervlakken blijkt. Droogteplekken en waterafstotende bodems zijn ernstige problemen en voor een effectieve behandeling is een product van topkwaliteit nodig.

4. Hanteer een gecontroleerd, preventief toedieningsprogramma.
De heersende opvatting in de wetting agent-branche is dat alle producten het beste werken als ze in een vroeg stadium op preventieve basis worden toegepast en het gebruik ervan gedurende het seizoen met regelmatige intervallen wordt voortgezet. Dit komt doordat de wetting agents zich in de bodem opstapelen tot een maximale concentratie tijdens de piek van de zomerperiode, wanneer de bodem het droogst is. In Noord-Europa moeten de eerste twee toedieningen plaatsvinden in maart/begin april en daarna maandelijks tot september/oktober. Een grasmat heeft, afhankelijk van het bodemtype en de duur van de droge weersomstandigheden, meestal 7 tot 8 toedieningen per seizoen nodig. Wanneer de symptomen van droogteplekken de tijd krijgen om zich te ontwikkelen voordat er wordt geprobeerd de gebieden te herbevochtigen, is er vaak veel meer wetting agent nodig dan wanneer deze preventief wordt gebruikt.

5. Volg de aanwijzingen op het etiket op.
Wetting agents zijn zo ontwikkeld dat ze, voor een optimale werking, op een bepaalde manier moeten worden gebruikt. Dien het product toe volgens de gebruikshoeveelheden en voorschriften op het etiket. Sommige wetting agents werken het best wanneer ze in het begin van het seizoen in grotere hoeveelheden in de bodem worden aangebracht, terwijl andere vaker moeten worden toegediend, maar in kleinere hoeveelheden. Lagere doseringen dan de aanbevolen hoeveelheden leiden altijd tot mindere prestaties. De aanbevolen hoeveelheden water voor wetting agents die door middel van spuiten worden toegediend, zijn vaak behoorlijk groter dan die voor andere producten, aangezien de wetting agent in de bodem moet infiltreren en niet op de bladeren moet blijven liggen. Wetting agents moeten in de bodem worden toegediend, niet op bladeren!

6. Bewater na de toediening.
Een aantal moderne, hoogwaardige wetting agents kunnen zonder bewatering worden toegediend en leveren dan over het algemeen voldoende resultaten. Voor alle wetting agent-producten geldt echter dat bewatering ervoor zorgt dat het materiaal de droogste delen van de wortelzones bereikt, waar het het meeste effect heeft. Een volledig acceptabele en nuttige manier om ervoor te zorgen dat wetting agent wordt bewaterd, is door het materiaal tijdens of vlak voor een regenbui toe te dienen.

7. Pas plekbehandeling toe.
Wanneer er een volledig onderhoudsprogramma wordt gevolgd, zullen er zeer weinig stressplekken of droogteplekken zijn die extra behandeling nodig hebben, als ze er al zijn. In extreme gevallen, bijvoorbeeld de hoger gelegen plekken met scherpe contouren, kan het echter handiger en voordeliger zijn om een rugspuit, gieter of spuitpistool te gebruiken dan het hele grasoppervlak te behandelen. Tabletvormige wetting agents in spuitpistolen met slangaansluiting en korrelvormige wetting agents zijn ideaal voor pleksgewijze behandelingen.

8. Gebruik tankmengsels.
Beheerders van grasvelden zullen vanwege het gebruiksgemak soms een tankmengsel van meerdere producten tegelijkertijd toedienen met een spuittoestel. Daarbij moet goed worden opgelet of de twee producten elkaar aanvullen en het gewenste effect hebben bij de aanbevolen hoeveelheid water. De toevoeging van een wetting agent kan een andere component van een tankmengsel verbeteren, aangezien deze voor een zeer gelijkmatige dekking en verspreiding over de bodem zorgt. De aanbevolen hoeveelheden water voor wetting agents zijn vaak hoger dan die voor andere producten, zoals bijvoorbeeld een vloeibare ijzermeststof. Laatstgenoemde zijn namelijk ontwikkeld voor toediening op het bladoppervlak, en niet in de bodem.

9. Dien toe in de winter.
De traditionele gebruiksperiode voor wetting agents was van het voorjaar tot het najaar, om het gebruik te laten samenvallen met het droge weer. Uit recent onderzoek is gebleken dat het gebruik van penetranten in de wintermaanden de drainage en afvoer van oppervlaktewater kan verbeteren. Deze bodeminfiltrerende wetting agents zijn met name effectief bij vochtig weer en die kunnen helpen om het grasmatoppervlak te drogen en speelomstandigheden in de winter te verbeteren. Een penetrerende wetting agent is ontwikkeld om de oppervlaktespanning van water te verlagen en is alleen effectief als er een geschikte drainageloop is waar het water naartoe kan.

10. Beheers fungiciden en heksenkringen.
Wetting agents kunnen symptomen van heksenkringen verminderen door de waterafstotendheid te behandelen die deze veroorzaken. Als een wetting agent wordt toegediend voorafgaand aan een fungicidebehandeling tegen heksenkringen, vergroot dat de kans dat de fungiciden hun werk doen. Er zijn behandelprogramma’s verkrijgbaar waarin fungiciden worden gecombineerd met wetting agents. Daarmee kunnen zowel traditionele als oppervlakkige heksenkringen worden behandeld.

Een effectief vochtbeheerplan voor grasmatten is afhankelijk van een combinatie van factoren. De keuze voor en het gebruik van een hoogwaardige wetting agent als integraal onderdeel van het plan zorgt ervoor dat water efficiënter wordt gebruikt en verbetert de kwaliteit van het oppervlak, niet in het minst doordat lokale waterafstotendheid wordt voorkomen.

Complex Features -IWC Pilot’s Observe replica watches paypal Mark XVIII Version "Tribute to Level XI".